GEEF JE MENING OVER SUGO

Je kunt hier onze online enquête invullen. We gebruiken je antwoorden om onze producten en onze service nog verder te verbeteren. Dat vinden wij namelijk ontzettend belangrijk! 

Het invullen van de enquête duurt maar 5 à 10 minuten. Om je voor je tijd te bedanken krijgt je van ons een gratis cannolo voor een geheel ingevulde vragenlijst!